Oferta

Na nowoczesnym sprzęcie specjalistycznym wykonujemy następujące badania:

Badania psychologiczne:

 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawo jazdy
 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy  - kierowców prowadzących pojazdy służbowe
 • kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów
 • instruktorów nauki jazdy   i egzaminatorów
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych 
 • kierowców skierowanych przez policję z powodu:
  a) przekroczenia liczby 24 punktów karnych
  b) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
  c)sprawstwa wypadku drogowego
 • kierowców i pilotów rajdowych 

Badania operatorów:

 • wózków widłowych i jezdniowych
 • dźwigów 
 • suwnic
 • żurawi
 • koparko - ładowarek 
 • ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
 • maszyn w ruchu ciągłym 

Badania osób:

 • pracujących na wysokościach
 • wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej