O mnie

mgr Anna Owczarz
 

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu - magister psychologii 2012 rok.

W roku 2012 ukończyłam również studia podyplomowe z psychologii śledczej w praktyce na SWPS we Wrocławiu.

W roku 2013 ukończyłam studia podyplomowe z psychologii transportu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego.

Jestem wpisana pod nr 86/13 w ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu prowadzonej przez marszałka województwa dolnośląskiego.

Centrum Badań Psychologicznych ,,PsychoCar,,- wpisana pod nr 93/13 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną prowadzonego przez marszałka województwa dolnosląskiego.

Jestem psychologiem wpisanym również do rejestru psychologów służb medycyny pracy. Nr 89 w ewidencji psychologów prowadzonej przez DWOMP Wrocław.

Moje zainteresowania psychologiczne skupiają się w kręgu psychologii kryminalnej, profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw oraz psychologii sądowej.

 

Dyplomy i Zaświadczenia: